© Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. 2024
MUZEOLÓGIA  MUSEOLOGY  a kultúrne dedičstvo  and Cultural Heritage

News

New issue

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 1/2024

online New volume STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 7 (2023) online Populačné štúdie Slovenska (journal) online

Last book

L. Jagošová a P. Tišliar (eds.). Slované - život a smrt v raném středověku. Materiály a statě. online
Transformácia populačného vývoja na Slovensku v regionálnom pohľade od konca 19. do polovice 20. storočia
APVV-0199-20
Výstupy projektu v elektronickej forme:
Bratislavská župa, vybrané dáta 1773 a 1785/86 Bratislavská župa, vybrané dáta súpisy a cenzy 1828 - 1890 Bratislavská župa, vybrané dáta sčítanie ľudu 1900 Úpravy a zmeny vo fungovaní verejnej správy v okrese Dobšiná v rokoch 1938 – 1940 Považská Bystrica, 9.-10.9.2021, Regióny v dobe neslobody Populačné štúdie Slovenska 14, P. Tišliar (ed)., Trnava : UCM, 2021. Pokračujúca transformácia plodnosti na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte (The 15th International Conference RELIK 2022, Prague, November 10-11, 2022) Mapové vrstvy Slovensko (2022): - počet obyvateľov, Slovensko 1890 pdf - počet obyvateľov, Slovensko 1910 pdf - počet obyvateľov, Slovensko 1919 pdf - počet obyvateľov, Slovensko 1930 pdf - počet obyvateľov, Slovensko 1940 pdf - počet obyvateľov, Slovensko 1950 pdf MACHÝL, Marek. Politizácia a postavenie žien v časopisoch Katolícka Jednota a Proletárka. In: Populačné štúdie Slovenska, r. 15, 2022, č. 2, s. 69-79. pdf VANEK, Peter. Obyvateľstvo a priemysel na Slovensku v roku 1938. In: Populačné štúdie Slovenska, r. 15, 2022, č. 2, s. 81-89. pdf ŠKORVANKOVÁ, Eva. Regionálne rozdiely v činnosti interrupčných komisií na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia. In: Populačné štúdie Slovenska, r. 15, 2022, č. 2, s. 107-135. pdf TIŠLIAR, Pavol. Úpravy a zmeny vo fungovaní verejnej správy v okrese Dobšiná v rokoch 1938 – 1940. In: Populačné štúdie Slovenska, r. 15, 2022, č. 2, s. 91-106. pdf Pracovné (upravené) mapové podklady (2023): - Župy na území Slovenska podľa stavu v roku 1890 pdf - Upravené hranice žúp podľa stavu z roku 1919 pdf - Župné zriadenie podľa župnej reformy (1920) na území Slovenska. Uplatnená v praxi od 1.1.1923 pdf - Župné zriadenie v Slovenskej republiky (1939 – 1945) podľa stavu z roku 1940 pdf ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Pohyby obyvateľstva ako základný prameň demografických údajov o obyvateľstve Slovenska v rokoch 1919–1950. Bratislava : MKD, 2024, 88s.. ISBN 978-80-89881-29-1 pdf TIŠLIAR, Pavol. Kontinuita a diskontinuita okresného zriadenia na Slovensku v rokoch 1918 - 1945, ppt z konferencie: 100 rokov reforiem verejnej správy na Slovensku, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 16. - 17. 5. 2023. 2023. pdf TIŠLIAR, Pavol. Problematická národnostná štatistika v sčítaní ľudu z roku 1930. In: Populačné štúdie Slovenska, vol. 16, 2023, No. 1, s. 23-40. pdf VANEK, Peter. The Industry of Dry Distillation of Wood in Slovakia in the years 1934 – 1938 (Production Possibilities and Employment). In: Populačné štúdie Slovenska, vol. 16, 2023, No. 2, s. 23-38. pdf DEMČÁK, Marcel. Úloha bezpečnostných orgánov štátu pri zabezpečovaní štátno-bezpečnostnej agendy, na príklade Okresného úradu v Trnave. In: Populačné štúdie Slovenska, vol. 16, 2023, No. 2, s. 39-47. pdf TIŠLIAR, PAvol - ŠPROCHA, Branislav. Censuses in Slovakia in the interwar and post-war period. Brno: Masaryk University Press, 2023, 180p. ISBN 978-80-280-0443-9. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0443-2023