© Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. 2022
MUZEOLÓGIA  MUSEOLOGY  a kultúrne dedičstvo  and Cultural Heritage

News

New issue

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 3/2022

online New volume STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 5 (2021) stiahni tu Populačné štúdie Slovenska 13 online

New book

L. Jagošová a P. Tišliar (eds.). Doba (před)covidová : Epidemie v minulosti a současnosti. Materiály a statě. online
Transformácia populačného vývoja na Slovensku v regionálnom pohľade od konca 19. do polovice 20. storočia
APVV-0199-20
Elektronické výstupy projektu: