© Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. 2023
MUZEOLÓGIA  MUSEOLOGY  a kultúrne dedičstvo  and Cultural Heritage

News

New issue

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 3/2023

online New volume STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 6 (2022) stiahni tu Populačné štúdie Slovenska (journal) online

Last book

L. Jagošová a P. Tišliar (eds.). Slované - život a smrt v raném středověku. Materiály a statě. online
Transformácia populačného vývoja na Slovensku v regionálnom pohľade od konca 19. do polovice 20. storočia
APVV-0199-20
Výstupy projektu v elektronickej forme:
Bratislavská župa, vybrané dáta 1773 a 1785/86 Bratislavská župa, vybrané dáta súpisy a cenzy 1828 - 1890 Bratislavská župa, vybrané dáta sčítanie ľudu 1900 Úpravy a zmeny vo fungovaní verejnej správy v okrese Dobšiná v rokoch 1938 – 1940 Považská Bystrica, 9.-10.9.2021, Regióny v dobe neslobody Populačné štúdie Slovenska 14, P. Tišliar (ed)., Trnava : UCM, 2021. Pokračujúca transformácia plodnosti na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte (The 15th International Conference RELIK 2022, Prague, November 10-11, 2022) Mapové vrstvy Slovensko (2022): - počet obyvateľov, Slovensko 1890 pdf - počet obyvateľov, Slovensko 1910 pdf - počet obyvateľov, Slovensko 1919 pdf - počet obyvateľov, Slovensko 1930 pdf - počet obyvateľov, Slovensko 1940 pdf - počet obyvateľov, Slovensko 1950 pdf MACHÝL, Marek. Politizácia a postavenie žien v časopisoch Katolícka Jednota a Proletárka. In: Populačné štúdie Slovenska, r. 15, 2022, č. 2, s. 69-79. pdf VANEK, Peter. Obyvateľstvo a priemysel na Slovensku v roku 1938. In: Populačné štúdie Slovenska, r. 15, 2022, č. 2, s. 81-89. pdf ŠKORVANKOVÁ, Eva. Regionálne rozdiely v činnosti interrupčných komisií na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia. In: Populačné štúdie Slovenska, r. 15, 2022, č. 2, s. 107-135. pdf TIŠLIAR, Pavol. Úpravy a zmeny vo fungovaní verejnej správy v okrese Dobšiná v rokoch 1938 – 1940. In: Populačné štúdie Slovenska, r. 15, 2022, č. 2, s. 91-106. pdf