© Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. 2024
MUZEOLÓGIA  MUSEOLOGY  a kultúrne dedičstvo  and Cultural Heritage

News

New issue

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 2/2024

online New volume Studia Museologica Slovaca, vol. 7 (2023) online Populačné štúdie Slovenska (journal) online

Last book

L. Jagošová a P. Tišliar (eds.). Slované - život a smrt v raném středověku. Materiály a statě. online
Abstracts and Archive
Current Issue No. 2/2024 Current Volume 12 (2024)

Full-text version

ISSN 1339-2204 eISSN 2453-9759 EV 1/22/EPP
Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2013, volume 1 Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2014, volume 2 Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2015, volume 3 Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2016, volume 4 Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2017, volume 5 Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2018, volume 6 Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2019, volume 7 Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2020, volume 8 Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2021, volume 9 Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2022, volume 10 Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2023, volume 11 Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2024, volume 12