© Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. 2024
MUZEOLÓGIA  MUSEOLOGY  a kultúrne dedičstvo  and Cultural Heritage

News

New issue

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 2/2024

online New volume Studia Museologica Slovaca, vol. 7 (2023) online Populačné štúdie Slovenska (journal) online

Last book

L. Jagošová a P. Tišliar (eds.). Slované - život a smrt v raném středověku. Materiály a statě. online
Populačné štúdie Slovenska edičný rad
Populačné štúdie Slovenska 3 P. Tišliar (ed.).  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, 187s. ISBN 978-80-971715-0-6 online: pdf
Populačné štúdie Slovenska 4 Tišliar, Pavol - Šprochová Terézia (eds.) Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014 ISBN 978-80-971715-5-1 online: pdf
Populačné štúdie Slovenska 5 Tišliar, Pavol (ed.) Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, 142s. ISBN 978-80-971715-6-8 online: pdf
Populačné štúdie Slovenska I. Tišliar, Pavol. (ed.)  Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, 389 s. ISBN 978-83-7490-691-3
Studies in the Population of Slovakia II Tišliar, Pavol - Čéplö, Slavomír (eds.) Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, 148s. ISBN 978-83-7490-755-2 online: pdf
Populačné štúdie Slovenska 6 Tišliar, Pavol (ed.) Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, 198s. ISBN 978-80-971715-7-5 online: pdf
Populačné štúdie Slovenska 7 Tišliar, Pavol - Šprochová, Terézia - Vargová, Lenka (eds.) Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, 158s. ISBN 978-80-971715-9-9
Populačné štúdie Slovenska 10 Tišliar, Pavol  (ed.) Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2017, 114s. ISBN 978-80-89881-09-3 online: pdf
Populačné štúdie Slovenska 8 Tišliar, Pavol (ed.) Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2016, 150s. ISBN 978-80-89881-00-0
Populačné štúdie Slovenska 9 Tišliar, Pavol (ed.) Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2016, 176s. ISBN 978-80-89881-01-7
Populačné štúdie Slovenska 11 Tišliar, Pavol  (ed.) Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2018, 140s. ISBN 978-80-89881-13-0 online: pdf
Populačné štúdie Slovenska 12 Tišliar, Pavol  (ed.) Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2019, 132s. ISBN 978-80-89881-19-2 online: pdf
Populačné štúdie Slovenska 13 Tišliar, Pavol  (ed.) Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2020, 108s. ISBN 978-80-89881-23-9 online: pdf
Populačné štúdie Slovenska 14 Tišliar, Pavol  (ed.) Trnava : UCM, 2021, 108s. ISBN 978-80-572-0216-5 online: pdf
Od 14. zväzku vydáva edičný rad Populačné štúdie Slovenska Centrum pre historickú demografiu a populačný vývoj spoločne s Katedrou historických vied a stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave