© Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. 2023
MUZEOLÓGIA  MUSEOLOGY  a kultúrne dedičstvo  and Cultural Heritage

News

New issue

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 3/2023

online New volume STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 6 (2022) stiahni tu Populačné štúdie Slovenska (journal) online

Last book

L. Jagošová a P. Tišliar (eds.). Slované - život a smrt v raném středověku. Materiály a statě. online