© Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. 2024
MUZEOLÓGIA  MUSEOLOGY  a kultúrne dedičstvo  and Cultural Heritage

Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z.

non-profit publisher in the field of historical sciences, museology, culture heritage

News

New issue

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 2/2024

online New volume Studia Museologica Slovaca, vol. 7 (2023) online Populačné štúdie Slovenska (journal) online

Last book

L. Jagošová a P. Tišliar (eds.). Slované - život a smrt v raném středověku. Materiály a statě. online
Kultúrne dedičstvo Slovenska Ľuboš Kačírek. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2016, 116s. ISBN 978-80-89881-05-5 online: pdf
Petržalka v rokoch 1919 - 1946 Kačírek, Ľuboš - Tišliar, Pavol. 2. doplnené a rozšírené vyd. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, 80s. ISBN 978-80-971715-1-3 online: pdf
Petržalka do roku 1918 Kačírek, Ľuboš - Tišliar, Pavol. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2014, 118s. ISBN 978-80-971715-3-7 online: pdf
Nitra - Mlyny Stredoveké osídlenie lokality König, Tomáš.  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2014. ISBN 978-80-971715-4-4 online: pdf
Muzeum a prezentace Dolák, Jan. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2015, 116s. ISBN 978-80-971715-8-2 online: pdf
Museology and Theoretical Discourse Chung Yun Shun Suzie. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2020, 158s. ISBN 978-80-89881-22-2 online: pdf
100 rokov obyvateľstva Slovenska Šprocha, Branislav - Tišliar, Pavol. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2018, 445s. ISBN 978-80-89881-14-7 online: pdf
Doba (před)covidová Epidemie v minulosti a současnosti. Materiály a statě Lucie Jagošová a Pavol Tišliar (eds.). Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2021, 273 s. ISBN 978-80-89881-25-3 online: pdf
Slované - život a smrt v raném středověku. Materiály a statě Lucie Jagošová a Pavol Tišliar (eds.). Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2023, 215 s. ISBN 978-80-89881-27-7 online: pdf