© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2017
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Author instructions
Submissions should not exceed 7500 words in length. Each submission must be accompanied by author information (email address, affiliation etc.), an abstract of up to ten lines, up to five key words, a resume of up to 300 words in Slovak or English and a list of references. All authors must sign a licensing and authenticity agreement with the editorial board. All citations and references must conform to the ISO 690/ Text Authors are asked not to attempt to format the text in any way and not to use tabs for paragraph indentation. Times New Roman 12pt regular is recommended as the default font with line spacing of 1.5. All direct citations must be written in cursive.   All citation references must be given in footnotes in the following format: Book    POLLAN, Michael. The Omnivore’s Dilemma :  A Natural History of Four Meals. New York : Penguin, 2006, p. 99 Journal article (for articles in proceedings with a named editor, give the editor's name after the name of the proceedings volume):   POLLAN, Michael. Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War In: Anthropology and Global Counterinsurgency. New York : University of Chicago Press, 2010, p. 67-83. Reference to a work already cited:     POLLAN, ref. 1, p. 50 - "ref. 1" is the number of the footnote where the work in question was cited and referenced for the first time with the full bibliographic data Reference to a primary source (archival document)     MVSR - Slovak National Archives in Bratislava (henceforth SNA), f. Minister Plenipotentiary for the Administration of Slovakia, 1918-1928 (henceforth f. MPAS), box (henceforth b.) no. 277, shelfmark no. 1234/1920 prez. Appendixes: Plates: Authors are asked to provide plates separately as jpg, jpeg or bmp files with a resolution of no less than 300 DPI and clear names. A note in the text should indicate the placing of a plate. Tables and graphs: Tables and graphs should be submitted separately as worksheets (Excel or compatible format). Failure to comply with these criteria and/or the code of ethics will result in manuscript rejection.

Aktuálne info a termíny!

Štátne skúšky sa v letnom

termíne uskutočnia 22.

augusta 2017, na G368 od 9,00.

Týka sa to bakalárov aj magistrov, ktorí odovzdajú na termín záverečné práce.

26. 4. 2017 sa o 10,00

uskutoční Študentská vedecká

odborná konferencia (ŠVOK) v

sekcii muzeológia. Pozývame

všetkých na G368!

Časopis Muzeológia a kultúrne

dedičstvo prijaté do databázy

CEEOL Viac tu

Od 19. 4. 2017 je na pôde

Filozofickej fakulty UK (u nás

na 3. posch.) sprístupnená

výstava Industriál očami

odborníkov/pamätníkov.

Pozvánka

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 1/2017 online

16. 2. o 16,00 hod. sa

uskutočnila v petržalskej

knižnici vernisáž výstavy

Taká bola Petržalka

Petržalka v rokoch 1973 - 1989

II. Život na sídlisku.

Pozvánka tu Bannery z výstavy Nové skriptá na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Stiahnuť knihu tu Foto z našej “bowlingovej” odbornej exkurzie v Banskej Bystrici a Zvolene: tu Nová publikácia na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850 - 1875. Stiahnuť knihu tu Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo akceptované vo vedeckej databáze Elsevier SCOPUS. Na odbore máme novú knihu: DOLÁK, Jan. Muzeum a prezentace. Stiahni tu Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!