© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2019
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo

Aktuálne info a termíny

STAKAP 2019 11.12.2019 o 18,00 pozvánka Nové číslo časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2/2019 online Nový zväzok ročenky STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 3 (2019) stiahni tu Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v novom hodnotení  Scimago SJR potvrdil  svetovú špičku v Q1 v oboch kategóriách “Museology” aj “Conservation” link

Poďte študovať

muzeológiu vo všetkých

troch stupňoch a v

zmysluplných

kombinovaných formách!

Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!
Populačné štúdie Slovenska edičný rad Centra pre historickú demografiu a populačný vývoj Slovenska Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Populačné štúdie Slovenska 3 P. Tišliar (ed.).  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, 187s. ISBN 978-80-971715-0-6 online: pdf
Populačné štúdie Slovenska 4 Tišliar, Pavol - Šprochová Terézia (eds.) Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014 ISBN 978-80-971715-5-1 online: pdf
Populačné štúdie Slovenska 5 Tišliar, Pavol (ed.) Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, 142s. ISBN 978-80-971715-6-8 online: pdf
Populačné štúdie Slovenska I. Tišliar, Pavol. (ed.)  Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, 389 s. ISBN 978-83-7490-691-3
Studies in the Population of Slovakia II Tišliar, Pavol - Čéplö, Slavomír (eds.) Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, 148s. ISBN 978-83-7490-755-2 online: pdf
Populačné štúdie Slovenska 6 Tišliar, Pavol (ed.) Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, 198s. ISBN 978-80-971715-7-5 online: pdf
Populačné štúdie Slovenska 7 Tišliar, Pavol - Šprochová, Terézia - Vargová, Lenka (eds.) Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, 158s. ISBN 978-80-971715-9-9
Populačné štúdie Slovenska 10 Tišliar, Pavol  (ed.) Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2017, 114s. ISBN 978-80-89881-09-3 online: pdf
Populačné štúdie Slovenska 8 Tišliar, Pavol (ed.) Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2016, 150s. ISBN 978-80-89881-00-0
Populačné štúdie Slovenska 9 Tišliar, Pavol (ed.) Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2016, 176s. ISBN 978-80-89881-01-7
Populačné štúdie Slovenska 11 Tišliar, Pavol  (ed.) Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2018, 140s. ISBN 978-80-89881-13-0 online: pdf