© Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. 2021
MUZEOLÓGIA  MUSEOLOGY  a kultúrne dedičstvo  and Cultural Heritage
Hlavným cieľom  združenia je vytvorenie platformy pre vedeckú, publikačnú a osvetovú činnosť v oblasti kultúrneho dedičstva, z toho prioritne predovšetkým v oblasti muzeológie a múzejníctva, ochrany kultúrneho dedičstva vo všeobecnosti a podpora vzdelávania v oblasti kultúrneho dedičstva. Združenie je vydavateľom časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo, ročenky Stuadia Museologica Slovaca a vydavateľom viacerých titulov z oblasti kultúrneho dedičstva domácich a zahraničných autorov.
Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z.

News

New issue

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 3/2021

online New volume STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 5 (2021) stiahni tu New volume Populačné štúdie Slovenska 13 online

New book

L. Jagošová a P. Tišliar (eds.). Doba (před)covidová : Epidemie v minulosti a současnosti. Materiály a statě. online
Kultúrne dedičstvo Slovenska Ľuboš Kačírek. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2016, 116s. ISBN 978-80-89881-05-5 online: pdf
Petržalka v rokoch 1919 - 1946 Kačírek, Ľuboš - Tišliar, Pavol. 2. doplnené a rozšírené vyd. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, 80s. ISBN 978-80-971715-1-3 online: pdf
Petržalka do roku 1918 Kačírek, Ľuboš - Tišliar, Pavol. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2014, 118s. ISBN 978-80-971715-3-7 online: pdf
Nitra - Mlyny Stredoveké osídlenie lokality König, Tomáš.  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2014. ISBN 978-80-971715-4-4 online: pdf
Muzeum a prezentace Dolák, Jan. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2015, 116s. ISBN 978-80-971715-8-2 online: pdf
Museology and Theoretical Discourse Chung Yun Shun Suzie. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2020, 158s. ISBN 978-80-89881-22-2 online: pdf