© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2017
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Podujatia a výstavy odboru
Cyklus tematických výstav Taká bola Petržalka   Výstavy venované dejinám Petržalky realizované odborom Muzeológia a kultúrne dedičstvo I. Petržalka do roku 1918 (2013) II. Petržalka v rokoch 1919 - 1946 (2014) III. Petržalka 1946 - 1973 (2015) V. Petržalka v rokoch 1973 - 1989 II. (2017)
Spolupracujúce inštitúcie: Mestská časť Bratislava - Petržalka Miestna knižnica Petržalka Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z. Archív mesta Bratislavy Archív Ústavu pamäti národa Múzeum mesta Bratislavy Múzeum telesnej kultúry v SR, Bratislava SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra SNM – Múzeum židovskej kultúry Slovenský národný archív v Bratislave
Táto   práca   bola   podporovaná Agentúrou   na   podporu   výskumu   a   vývoja   na   základe   zmluvy   č. APVV-0199-12 „Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18. – 1. pol. 20. storočia)“.

Aktuálne info a termíny!

Časopis Muzeológia a kultúrne

dedičstvo prijaté do databázy

C.E.E.O.L. Viac tu

Od 19. 4. 2017 je na pôde

Filozofickej fakulty UK (u nás

na 3. posch.) sprístupnená

výstava Industriál očami

odborníkov/pamätníkov.

Pozvánka

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 1/2017 online

16. 2. o 16,00 hod. sa

uskutočnila v petržalskej

knižnici vernisáž výstavy

Taká bola Petržalka

Petržalka v rokoch 1973 - 1989

II. Život na sídlisku.

Pozvánka tu Bannery z výstavy Nové skriptá na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Stiahnuť knihu tu STAKAP 2016 - 13. 12. 2016 (utorok) na G368 o 18,00 hod., pozvánka tu Foto z našej “bowlingovej” odbornej exkurzie v Banskej Bystrici a Zvolene: tu Nová publikácia na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850 - 1875. Stiahnuť knihu tu Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo akceptované vo vedeckej databáze Elsevier SCOPUS. Na odbore máme novú knihu: DOLÁK, Jan. Muzeum a prezentace. Stiahni tu Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!
Petržalka v rokoch 1919 - 1946 Kačírek, Ľuboš - Tišliar, Pavol. 2. doplnené a rozšírené vyd. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, 80s. ISBN 978-80-971715-1-3 online: pdf (24 mb)
Zábery z pripravenej výstavy Petržalka v rokoch 1946 - 1973 a vernisáže z 5. februára 2015