© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2019
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Univerzita tretieho veku (UTV)
Od   roku   2012   realizujeme   aj   výučbu   seniorov   v   rámci   Univerzity   tretieho   veku,   v   spolupráci   s   Centrom   ďalšieho vzdelávania.   Prednášky   prebiehajú   v   dvoch   ročníkoch   v   programe   Muzeológia   a   kultúrne   dedičstvo   I.   až   III.    (v akademickom roku 2015/2016 ide o I. a III. ročník) Aktuálne informácie na stránkach Centra ďalšieho vzdelávania . Naše programy v akademickom roku 2016/2017: Muzeológia a kultúrne dedičstvo I.
foto:   Zábery   z   odborných   exkurzií:   SNM-Historické múzeum   -   Bratislavský   hrad   (december   2012)   a STM - Múzeum dopravy Bratislava (máj 2013)

Aktuálne info a termíny

Deň otvorených dverí

25.1.2020

Pozývame vás na Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kde sa môžete dozvedieť viac o našom štúdiu muzeológie. Čakáme vás v budove fakulty na Gondovej 2, 3. poschodie v našej učebni G368.

Poďte študovať

muzeológiu vo všetkých

troch stupňoch a v

zmysluplných

kombinovaných formách!

Nový zväzok Populačné štúdie Slovenska 12 online Nové číslo časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2/2019 online Nový zväzok ročenky STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 3 (2019) stiahni tu Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v novom hodnotení  Scimago SJR potvrdil  svetovú špičku v Q1 v oboch kategóriách “Museology” aj “Conservation” link Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!
Odborná exkurzia pre študentov UTV Muzeológia a kultúrne dedičstvo, I. a II. ročník sa uskutočnila 25. apríla 2014 v Slovenskom národnom archíve v Bratislave 
Budapešť a okolie, máj 2013
Martin, máj 2015