© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2019
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
2011 
Národnostný kataster Slovenska v roku 1940. Tišliar, Pavol. Bratislava : Slovenský národný archív v Bratislave, 2011, 1025s. ISBN 978-80-970666-2-8
Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia. Kačírek, Ľuboš. Modernizácia Uhorska v 19. storočí a slovenské národné hnutie. In: Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia. M. Martinkovič (ed.). Krakov : FiF TU a Spolok Slovákov v Poľsku, 2011, s. 246- 338. ISBN 978-83-7490-430-8

Aktuálne info a termíny

Deň otvorených dverí

2019 - Pozávame vás na

Deň otvorených dverí

Filozofickej fakulty UK v

Bratislave, kde o.i.

predstavíme aj náš

študijný odbor

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo vo všetkých

formách a stupňoch

štúdia (26.1.2018,

Gondova2, 3. poschodie,

učebňa 368)

Poďte študovať

muzeológiu vo všetkých

troch stupňoch a v

zmysluplných

kombinovaných formách!

DOLÁK, Jan. Sběratelství

a sbírkotvorná činnost

muzeí. Vysokoškolská

učebnica. Bratislava :

Univerzita Komenského,

2018. Publikáciu možno

zakúpiť u autora

Edičný rad Centra pre

historickú demografiu a

populačný vývoj

Slovenska: Populačné

štúdie Slovenska 11  tu

Nové číslo časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo, vol. 6 (2018), no. 2 stiahni Studia Museologica Slovaca 2 (2018) stiahni Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v SCImago v Q1 Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!