© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2019
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Historik Jiří Špét. Život a dílo.  Dolák, Jan - Gilbertová, Marie. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 51 s.  ISBN 978-80-210-5282-6.
2010 

Aktuálne info a termíny

STAKAP 2019 11.12.2019 o 18,00 pozvánka Nové číslo časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2/2019 online Nový zväzok ročenky STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 3 (2019) stiahni tu Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v novom hodnotení  Scimago SJR potvrdil  svetovú špičku v Q1 v oboch kategóriách “Museology” aj “Conservation” link

Poďte študovať

muzeológiu vo všetkých

troch stupňoch a v

zmysluplných

kombinovaných formách!

Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!