© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2019
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
2006 
Muzeolog Z.Z.Stránský, Život a dílo.  Dolák, Jan - Vavříková, Jana. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 59 s.  ISBN 80-210-4139-0.

Aktuálne info a termíny

Exkurzia Považie 28.-30.10.2019 program tu Nové číslo časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2/2019 online Nový zväzok ročenky STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 3 (2019) stiahni tu Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v novom hodnotení  Scimago SJR potvrdil  svetovú špičku v Q1 v oboch kategóriách “Museology” aj “Conservation” link

Poďte študovať

muzeológiu vo všetkých

troch stupňoch a v

zmysluplných

kombinovaných formách!

Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!