© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2019
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo

Aktuálne info a termíny

Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v novom hodnotení  Scimago SJR potvrdil  svetovú špičku v Q1 v oboch kategóriách “Museology” aj “Conservation” link Nové číslo časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo 1/2019 online

Poďte študovať

muzeológiu vo všetkých

troch stupňoch a v

zmysluplných

kombinovaných formách!

DOLÁK, Jan. Sběratelství

a sbírkotvorná činnost

muzeí. Vysokoškolská

učebnica. Bratislava :

Univerzita Komenského,

2018. Publikáciu možno

zakúpiť u autora

Edičný rad Centra pre

historickú demografiu a

populačný vývoj

Slovenska: Populačné

štúdie Slovenska 11  tu

Muzeológia a kultúrne dedičstvo, vol. 6 (2018), no. 2 stiahni Studia Museologica Slovaca 2 (2018) stiahni Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v SCImago v Q1 Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!
Vzhľadom na značný záujem o predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo, ale i o učebnicu Múzeum a historické vedy, ponúkame možnosť objednania týchto knižných titulov. Kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom webových formulárov:
Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo
suma za ročník (2 čísla) 10.- €
suma za knihu 13.- €