© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2017
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
PhDr. Peter Maráky externý pedagóg
(1950) Etnológ, múzejník, pamiatkár, PhDr. Štúdium na FF UK v Bratislave absolvoval 1974, rigorózna skúška v roku 1981. R. 1974–85 odborný pracovník Kysuckého múzea v Čadci, od 1975 jeho riaditeľ. R. 1985–86 riaditeľ Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti v Bratislave. Od roku 1987 pracoval v Slovenskom národnom múzeu (SNM) , 1987–89 zástupca ústredného riaditeľa SNM, 1989–91 riaditeľ Historického múzea SNM, v rokoch 1991 až 1995 vedúci Vydavateľstva SNM, v rokoch 1995-1998 a 2002 – 2009 generálny riaditeľ SNM. V roku 1998 metodik v Muzeologickom informačnom centre SNM. V rokoch 1998-2002 pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva na Ministerstve kultúry SR, kde vypracoval základ systematického budovania legislatívy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva v SR . Od roku 1991 šéfredaktor obnoveného periodika - kultúrnej revue Pamiatky a múzeá . Od roku 2011 riaditeľ Múzea dopravy STM v Bratislave. Zaoberá sa materiálnou kultúrou, muzeológiou a ochranou pamiatok, manažmentom kultúry. Pod jeho vedením sa Kysucké múzeum výsledkami svojej činnosti zaradilo medzi popredné regionálne múzeá na Slovensku. Významnou mierou prispel k budovaniu skanzenového Múzea kysuckej dediny a obnove historickej lesnej železnice v N. Bystrici – Vychylovke. Zorganizoval (s A. Prandom a P. Salnerom) komplexný národopisný výskum zátopových obcí Riečnica a Harvelka. Spoluzakladateľ a organizátor festivalu Etnofilm Čadca. Na čele SNM sa zaslúžil o vznik a rozvoj viacerých múzeí menšinových kultúr a vybudovanie nového areálu SNM v obnovených kúriách na Žižkovej ulici v Bratislave. Autor odborných a popularizačných publikácií (monografie: Čadca a okolie, Kultúrny život Slovenska 1999 - 2002, Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku., mnohých štúdií, analýz, esejí a článkov, televíznych, rozhlasových a filmových scenárov , libriet a scenárov historických a etnografických výstav. Spolupracoval na viacerých syntézach slovenskej vedy (EAS, Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska a i.), bol podpredsedom redakčnej rady Atlasu krajiny SR. Riadil projekty podporené z grantových schém APVV, ESF, tzv. nórskych fondov a pod. Člen správnych rád (UK, VNJH), vedeckých rád (múzeá, knižnice, ústavy), špecializovaných poradných orgánov (Slovenský filmový ústav, Národná banka Slovenska), grantových komisií, člen redakčných rád časopisov a zborníkov, v minulosti dlhoročný člen výboru NSS pri SAV a predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku.

Aktuálne info a termíny!

26. 4. 2017 sa o 10,00

uskutoční Študentská vedecká

odborná konferencia (ŠVOK) v

sekcii muzeológia. Pozývame

všetkých na G368!

Časopis Muzeológia a kultúrne

dedičstvo prijaté do databázy

C.E.E.O.L. Viac tu

Od 19. 4. 2017 je na pôde

Filozofickej fakulty UK (u nás

na 3. posch.) sprístupnená

výstava Industriál očami

odborníkov/pamätníkov.

Pozvánka

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 1/2017 online

16. 2. o 16,00 hod. sa

uskutočnila v petržalskej

knižnici vernisáž výstavy

Taká bola Petržalka

Petržalka v rokoch 1973 - 1989

II. Život na sídlisku.

Pozvánka tu Bannery z výstavy Nové skriptá na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Stiahnuť knihu tu STAKAP 2016 - 13. 12. 2016 (utorok) na G368 o 18,00 hod., pozvánka tu Foto z našej “bowlingovej” odbornej exkurzie v Banskej Bystrici a Zvolene: tu Nová publikácia na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850 - 1875. Stiahnuť knihu tu Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo akceptované vo vedeckej databáze Elsevier SCOPUS. Na odbore máme novú knihu: DOLÁK, Jan. Muzeum a prezentace. Stiahni tu Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!