© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2018
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo

Aktuálne info a termíny

Jesenná exkurzia Martin 8.-10.10.2018, program tu Nové číslo časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo, vol. 6 (2018), no. 2 stiahni Studia Museologica Slovaca 2 (2018) stiahni Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v SCImago v Q1 2% z daní pre o.z. Muzeológia a kultúrne dedičstvo Nový cyklus výstav: Novodobá Petržalka : Petržalka 1990 - 2000 26.4-30.6.2018

Poďte študovať

muzeológiu

Edičný rad Centra pre

historickú demografiu a

populačný vývoj Slovenska:

Populačné štúdie Slovenska 10 

tu

Ďalšie foto z odbornej exkurzie

Ostrihom-Štúrovo

Studia Museologica Slovaca, 

vol. 1 (2017), Zborník

študentských prác nášho odboru,

tu online

Časopis Muzeológia a kultúrne

dedičstvo bol prijatý do ďalších

prestížnych databáz: Web of

Science Core Collection (ESCI)

a Directory of Open Access

Journals (DOAJ)

Nové skriptá na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Stiahnuť knihu tu Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!
Plánované exkurzie jar 2014
Exkurzia 1 Záhorie a slovensko-moravské pomedzie Táto exkurzia bola  ZRUŠENÁ kvôli nedostatočnému počtu prihlásených študentov!!! Termín: pondelok – streda 28. – 30. 4. 2014 Doprava: autobus Ubytovanie: 2 noci Odhadované náklady: 100 € Zálohu 50 € uhraďte na sekretariáte KEM do 16. 4. 2014 Rámcový program: 1. deň: 28. 4. (pondelok): 8.00: odchod z Trnavského mýta Veľké Leváre – Habánsky dvor, Kopčany – Kostol sv. Margity Antiochijskej, Holíč – zámok, Mikulčice – slovanské hradisko 2. deň: 29. 4. (utorok): Skalica – pečenie trdelníkov a prehliadka múzea Strážnica – múzeum v prírode 3. deň: 30. 4. (streda): Myjava – Múzeum SNR, Mohyla M. R. Štefánika na Bradle, Dolná Krupá – hudobné múzeum a rozárium cca 18.30 hod.: návrat do Bratislavy
Exkurzia 2 Chorvátsko – Albánsko – Macedónsko – Vojvodina Termín: 25. – 31. 5. 2014 Odhadované náklady: do 250 € Doprava: autobus Zálohu 50 € uhraďte na sekretariáte KEM do 25. 4. 2014 Rámcový program: 0. deň, 25. 5.: 23.00: odchod spred Pedagogickej fakulty UK, Račianska 59 smer Rakúsko – Chorvátsko 1. deň, 26. 5.: 9.00 – 13.00: Split – Diokleciánov palác – prehliadka 16.00 hod: Dubrovník – prehliadka mesta ubytovanie v Dubrovníku 2. deň, 27. 5.: Prechod cez Čiernu Horu do Albánska Boka Kotorská Drač ubytovanie na území Albánska 3. deň, 28. 5.: Macedónsko – Ochrid 4. deň, 29. 5.: Skopje – mesto, univerzita 5. deň, 30. 5.: Selenča – návštev slovenskej školy Petrovec – múzeum Večer tranzit cez Srbsko a Maďarsko na Slovensko 6. deň, 31. 5.: návrat do BA v dopoludňajších hodinách