© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2017
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
PhDr. Jan Dolák, PhD.
Vzdělání a akademická kvalifikace: 2006-2013: doktorské studium, archeologie, MU FF 1993-1996: specializační studium muzeologie, MU FF Brno, 1980-1984: SZZ, obor odborná historie, FF UJEP Brno Prehled zaměstnání 2012- dosud- odborný asistent FiF UK Bratislava, Katedra etnológie a muzeológie 2002- vedoucí UNESCO Chair of Museology and World Heritage MU FF 2001-2002: externí učitel Ústavu archeologie a muzeologie MU FF 2001-2002: náměstek ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové. 1990-2001: ředitel Okresního muzea v Jindřichově Hradci 1985-1990: historik, vedoucí oddělení Muzea Vyškovska ve Vyškově Mimouniversitní aktivity člen ICOM a od 2007 člen předsednictva ICOFOM, od 2010 do 2013 viceprezident ICOFOM člen redakční rady časopisu Voprosy muzeologii, Rusko člen redakční rady časopisu Museologica Brunensia, Česko člen redakční rady časopisu Museum History Journal, USA člen redakční rady časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo, Slovensko člen poradních sborů významných muzeí předseda muzeologické komise Asociace muzeí a galerií ČR; 2000-2002 předseda AMG Ocenění vědeckou komunitou Přednášky v zahraničí (výběr): Petrohrad (2012),Moskva (2010), Šanghaj (2010),Petrohrad (2010),Jerevan (2010),Taipei (2009),Lutych (2009), Montreal (2008), Changsha (2008), Novosibirsk (2008) (2008),Barnaul (2008), Varšava ( 2008), Petrohrad (2008), Stockholm (2007), Moskva (2007), Rio de Janeiro (2007),  Wellington (2006), Lublaň (2003), Organizátor významných konferencí v doma i v zahraničí

Aktuálne info a termíny!

Štátne skúšky sa v letnom

termíne uskutočnia 22.

augusta 2017, na G368 od 9,00.

Týka sa to bakalárov aj magistrov, ktorí odovzdajú na termín záverečné práce.

26. 4. 2017 sa o 10,00

uskutoční Študentská vedecká

odborná konferencia (ŠVOK) v

sekcii muzeológia. Pozývame

všetkých na G368!

Časopis Muzeológia a kultúrne

dedičstvo prijaté do databázy

CEEOL Viac tu

Od 19. 4. 2017 je na pôde

Filozofickej fakulty UK (u nás

na 3. posch.) sprístupnená

výstava Industriál očami

odborníkov/pamätníkov.

Pozvánka

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 1/2017 online

16. 2. o 16,00 hod. sa

uskutočnila v petržalskej

knižnici vernisáž výstavy

Taká bola Petržalka

Petržalka v rokoch 1973 - 1989

II. Život na sídlisku.

Pozvánka tu Bannery z výstavy Nové skriptá na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Stiahnuť knihu tu Foto z našej “bowlingovej” odbornej exkurzie v Banskej Bystrici a Zvolene: tu Nová publikácia na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850 - 1875. Stiahnuť knihu tu Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo akceptované vo vedeckej databáze Elsevier SCOPUS. Na odbore máme novú knihu: DOLÁK, Jan. Muzeum a prezentace. Stiahni tu Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!