© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2018
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
PhDr. Jan Dolák, PhD.
Vzdělání a akademická kvalifikace: 2006-2013: doktorské studium, archeologie, MU FF 1993-1996: specializační studium muzeologie, MU FF Brno, 1980-1984: SZZ, obor odborná historie, FF UJEP Brno Prehled zaměstnání 2012- dosud- odborný asistent FiF UK Bratislava, Katedra etnológie a muzeológie 2002- vedoucí UNESCO Chair of Museology and World Heritage MU FF 2001-2002: externí učitel Ústavu archeologie a muzeologie MU FF 2001-2002: náměstek ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové. 1990-2001: ředitel Okresního muzea v Jindřichově Hradci 1985-1990: historik, vedoucí oddělení Muzea Vyškovska ve Vyškově Mimouniversitní aktivity člen ICOM a od 2007 člen předsednictva ICOFOM, od 2010 do 2013 viceprezident ICOFOM člen redakční rady časopisu Voprosy muzeologii, Rusko člen redakční rady časopisu Museologica Brunensia, Česko člen redakční rady časopisu Museum History Journal, USA člen redakční rady časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo, Slovensko člen poradních sborů významných muzeí předseda muzeologické komise Asociace muzeí a galerií ČR; 2000-2002 předseda AMG Ocenění vědeckou komunitou Přednášky v zahraničí (výběr): Petrohrad (2012),Moskva (2010), Šanghaj (2010),Petrohrad (2010),Jerevan (2010),Taipei (2009),Lutych (2009), Montreal (2008), Changsha (2008), Novosibirsk (2008) (2008),Barnaul (2008), Varšava ( 2008), Petrohrad (2008), Stockholm (2007), Moskva (2007), Rio de Janeiro (2007),  Wellington (2006), Lublaň (2003), Organizátor významných konferencí v doma i v zahraničí

Aktuálne info a termíny!

Deň otvorených dverí na

Katedre etnológie a

muzeológie FiF UK,

27.1.2018. Prídite sa pozrieť

na muzeológiu

Pripravujeme: Fenomén

kultúrneho dedičstva v

spoločnosti IV. 24.- 25.

apríl 2018, FiF UK.

Pozvánka tu

Edičný rad Centra pre

historickú demografiu a

populačný vývoj Slovenska:

Populačné štúdie Slovenska 10 

tu

Ďalšie foto z odbornej exkurzie

Ostrihom-Štúrovo

Studia Museologica Slovaca, 

vol. 1 (2017), Zborník

študentských prác nášho odboru,

tu online

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo, vol. 5, No. 2 (2017)

online

Časopis Muzeológia a kultúrne

dedičstvo bol prijatý do ďalších

prestížnych databáz: Web of

Science Core Collection (ESCI)

a Directory of Open Access

Journals (DOAJ)

Nové skriptá na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Stiahnuť knihu tu Nová publikácia na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850 - 1875. Stiahnuť knihu tu Na odbore máme novú knihu: DOLÁK, Jan. Muzeum a prezentace. Stiahni tu Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!