© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2018
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo

Archív správ, informácií a termínov

Jesenná exkurzia 5. - 7. 10. 2016: Tentokrát srdce Slovenska - Banská Bystrica a Zvolen. Predbežný program tu 14. a 15. máj 2015 Exkurzia do Martina - spoločne s UTV program 27. januára 2015 o 9,00 na G368 sa uskutočnila prezentácia postupových prác druhákov 24. januára 2015 od 10,00 - 15,00 Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UK. Muzeológia je na G368. Tešíme sa na stretnutie :-) 21. - 23. 10. 2014 PROGRAM konferencie Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti II., FiF UK Bratislava, tu 1.10. o 15:00 na Partizánskej lúke (Katedrálka) smerom na Železnú studienku, pozývame študentov muzeológie, etnológie, pedagógov, bude uvítanie prvákov 26. augusta 2014 o 9,00 - Jesenný termín štátnych skúšok sa uskutočnil 25. - 31. mája 2014 sa uskutočnila exkurzia Chorvátsko- Albánsko - Macedónsko - Vojvodina... 30. apríla 2014 bude posledný termín na odovzdanie záverečných prác (bakalárske aj diplomové) do AIS! 25. apríla 2014 o 9,00 sa uskutočnila odborná exkurzia pre študentov UTV v Slovenskom národnom archíve v Bratislave 11. apríla 2014 o 9,00 na G368 sa uskutočnilo rokovanie ŠVOK sekcie Muzeológia a kultúrne dedičstvo. 3. marca 2014  sa uskutoční sprievodné podujatie k výstave Petržalka v rokoch 1919 - 1946 pod názvom Okná dokorán  venované histórii vojenského opevnenia 25. januára 2014 bude Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Nájdete nás na 3. poschodí č. 368

24. januára 2014

 máme štátne skúšky (zimný termín) a

prezentácie postupových prác

23. januára 2014

sa uskutočnila v

ernisáž k  výstav

e “

Taká bola Petržalka v rokoch 1919 - 1946

 

Aktuálne info a termíny

Pozývame na STAKAP

2018! 5.12.2018 od 18,00

na G368, pozvanka tu

Edičný rad Centra pre

historickú demografiu a

populačný vývoj

Slovenska: Populačné

štúdie Slovenska 11  tu

Nové číslo časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo, vol. 6 (2018), no. 2 stiahni Studia Museologica Slovaca 2 (2018) stiahni Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v SCImago v Q1 2% z daní pre o.z. Muzeológia a kultúrne dedičstvo Nový cyklus výstav: Novodobá Petržalka : Petržalka 1990 - 2000 26.4-30.6.2018

Poďte študovať

muzeológiu

Ďalšie foto z odbornej exkurzie

Ostrihom-Štúrovo

Studia Museologica Slovaca, 

vol. 1 (2017), Zborník

študentských prác nášho odboru,

tu online

Časopis Muzeológia a kultúrne

dedičstvo bol prijatý do ďalších

prestížnych databáz: Web of

Science Core Collection (ESCI)

a Directory of Open Access

Journals (DOAJ)

Nové skriptá na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Stiahnuť knihu tu Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!