© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2017
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo

Archív správ, informácií a termínov

Jesenná exkurzia 5. - 7. 10. 2016: Tentokrát srdce Slovenska - Banská Bystrica a Zvolen. Predbežný program tu 14. a 15. máj 2015 Exkurzia do Martina - spoločne s UTV program 27. januára 2015 o 9,00 na G368 sa uskutočnila prezentácia postupových prác druhákov 24. januára 2015 od 10,00 - 15,00 Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UK. Muzeológia je na G368. Tešíme sa na stretnutie :-) 21. - 23. 10. 2014 PROGRAM konferencie Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti II., FiF UK Bratislava, tu 1.10. o 15:00 na Partizánskej lúke (Katedrálka) smerom na Železnú studienku, pozývame študentov muzeológie, etnológie, pedagógov, bude uvítanie prvákov 26. augusta 2014 o 9,00 - Jesenný termín štátnych skúšok sa uskutočnil 25. - 31. mája 2014 sa uskutočnila exkurzia Chorvátsko- Albánsko - Macedónsko - Vojvodina... 30. apríla 2014 bude posledný termín na odovzdanie záverečných prác (bakalárske aj diplomové) do AIS! 25. apríla 2014 o 9,00 sa uskutočnila odborná exkurzia pre študentov UTV v Slovenskom národnom archíve v Bratislave 11. apríla 2014 o 9,00 na G368 sa uskutočnilo rokovanie ŠVOK sekcie Muzeológia a kultúrne dedičstvo. 3. marca 2014  sa uskutoční sprievodné podujatie k výstave Petržalka v rokoch 1919 - 1946 pod názvom Okná dokorán  venované histórii vojenského opevnenia 25. januára 2014 bude Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Nájdete nás na 3. poschodí č. 368

24. januára 2014

 máme štátne skúšky (zimný termín) a

prezentácie postupových prác

23. januára 2014

sa uskutočnila v

ernisáž k  výstav

e “

Taká bola Petržalka v rokoch 1919 - 1946

 

Aktuálne info a termíny!

Štátne skúšky sa v letnom

termíne uskutočnia 22.

augusta 2017, na G368 od 9,00.

Týka sa to bakalárov aj magistrov, ktorí odovzdajú na termín záverečné práce.

26. 4. 2017 sa o 10,00

uskutoční Študentská vedecká

odborná konferencia (ŠVOK) v

sekcii muzeológia. Pozývame

všetkých na G368!

Časopis Muzeológia a kultúrne

dedičstvo prijaté do databázy

CEEOL Viac tu

Od 19. 4. 2017 je na pôde

Filozofickej fakulty UK (u nás

na 3. posch.) sprístupnená

výstava Industriál očami

odborníkov/pamätníkov.

Pozvánka

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 1/2017 online

16. 2. o 16,00 hod. sa

uskutočnila v petržalskej

knižnici vernisáž výstavy

Taká bola Petržalka

Petržalka v rokoch 1973 - 1989

II. Život na sídlisku.

Pozvánka tu Bannery z výstavy Nové skriptá na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Stiahnuť knihu tu Foto z našej “bowlingovej” odbornej exkurzie v Banskej Bystrici a Zvolene: tu Nová publikácia na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850 - 1875. Stiahnuť knihu tu Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo akceptované vo vedeckej databáze Elsevier SCOPUS. Na odbore máme novú knihu: DOLÁK, Jan. Muzeum a prezentace. Stiahni tu Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!