© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2019
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo

Archív správ, informácií a termínov

Jesenná exkurzia 5. - 7. 10. 2016: Tentokrát srdce Slovenska - Banská Bystrica a Zvolen. Predbežný program tu 14. a 15. máj 2015 Exkurzia do Martina - spoločne s UTV program 27. januára 2015 o 9,00 na G368 sa uskutočnila prezentácia postupových prác druhákov 24. januára 2015 od 10,00 - 15,00 Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UK. Muzeológia je na G368. Tešíme sa na stretnutie :-) 21. - 23. 10. 2014 PROGRAM konferencie Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti II., FiF UK Bratislava, tu 1.10. o 15:00 na Partizánskej lúke (Katedrálka) smerom na Železnú studienku, pozývame študentov muzeológie, etnológie, pedagógov, bude uvítanie prvákov 26. augusta 2014 o 9,00 - Jesenný termín štátnych skúšok sa uskutočnil 25. - 31. mája 2014 sa uskutočnila exkurzia Chorvátsko- Albánsko - Macedónsko - Vojvodina... 30. apríla 2014 bude posledný termín na odovzdanie záverečných prác (bakalárske aj diplomové) do AIS! 25. apríla 2014 o 9,00 sa uskutočnila odborná exkurzia pre študentov UTV v Slovenskom národnom archíve v Bratislave 11. apríla 2014 o 9,00 na G368 sa uskutočnilo rokovanie ŠVOK sekcie Muzeológia a kultúrne dedičstvo. 3. marca 2014  sa uskutoční sprievodné podujatie k výstave Petržalka v rokoch 1919 - 1946 pod názvom Okná dokorán  venované histórii vojenského opevnenia 25. januára 2014 bude Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Nájdete nás na 3. poschodí č. 368

24. januára 2014

 máme štátne skúšky (zimný termín) a

prezentácie postupových prác

23. januára 2014

sa uskutočnila v

ernisáž k  výstav

e “

Taká bola Petržalka v rokoch 1919 - 1946

 

Aktuálne info a termíny

Nový zväzok ročenky STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 3 (2019) stiahni tu Štátne skúšky z muzeológie sa uskutočnia 26.8.2019 o 9,00 na G368 pre oba stupne štúdia! Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v novom hodnotení  Scimago SJR potvrdil  svetovú špičku v Q1 v oboch kategóriách “Museology” aj “Conservation” link Nové číslo časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo 1/2019 online

Poďte študovať

muzeológiu vo všetkých

troch stupňoch a v

zmysluplných

kombinovaných formách!

DOLÁK, Jan. Sběratelství

a sbírkotvorná činnost

muzeí. Vysokoškolská

učebnica. Bratislava :

Univerzita Komenského,

2018. Publikáciu možno

zakúpiť u autora

Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!